חטיבת האספלט של קונצרן אסטק בנויה משתי קבוצות של חברות:

חטיבת האספלט כוללת את החברות Astec, Heatec, CEI המהוות בסיס מאוחד המתכנן ומייצר מפעלי אספלט שלמים הכוללים מתקני ערבוב וייבוש, דודי אחסון, מיכלי חימום ומערכי העברה ושינוע. חטיבת מפעלי האספלט ניתנים להזמנה כמערך נייד, קבוע או הניתן להעתקה ולמיקום מחדש. שמה של חטיבת האספלט של קונצרן אסטק הולך לפניה הודות לתכנון הנדסי המשלב טכנולוגיות מתקדמות וכושר המצאה, דבר המאפשר ללקוח ייצור מכסימלי לצד שמירה על בטיחות והגנה על איכות סביבה. 
חטיבת מיכון אספלט נייד בנויה משתי חברות: Roadtec  ו- Carlson המייצרות מיכון נייד לסלילת כבישים כגון מקרצפות, פינישרים, מכונות לייצוב קרקע ומכונות ייחודיות לשינוע וערבול אספלט למניעת תופעת הסגרגציה והגליות בכבישים. המיכון ידוע באמינותו הרבה ושירות הלקוחות היעיל של החטיבה המגיע לכל מקום בעולם.
חברת אסטק Astec מייצרת מפעלים קבועים, קבועים הניתנים למיקום מחדש וניידים לאספלט, לייצור רציף של אספלט חם ואספלט מחומם. טכנולוגיית המיחזור הייחודית Double Barrel® drum mixer מאפשרת לשלב אספלט מקורצף בכל תערובת אספלט ובמינון של עד 50%, דבר המקטין את עלויות הייצור ומסייע לשמירה על הסביבה.
חברת דילמן Dillman מייצרת מגוון רחב של מפעלים ומיכון נלווה לענף האספלטים, כגון מפעלי אספלט אצוותיים ורציפים ניידים וקבועים, מיכלי איחסון לתערובות אספלט, מיכלי ביטומן ומזוט, מערכות בקרה ושליטה, מערכות מיחזור לאספלט מקורצף ועוד. במהלך 2008 נרכשה חברת דילמן ע"י קונצרן אסטק על מנת לענות על הביקוש הרב של מפעלי האספלט והמיכון הייחודי של הקונצרן. 
חברת CEI מייצרת תנורים, מיכלי אחסון ומיכלי ערבול לביטומן Asphalt Cement.
כמו כן, מתמחה החברה בתכנון וייצור מפעלי אספלט גומי ניידים התורמים לאיכות הסביבה ע"י שימוש בצמיגים משומשים.  
חברת היטק (Heatec) מייצרת תנורים, מיכלי אחסון, ומיכלי ערבול לביטומן Asphalt Cement  לענף האספלטים.
בנוסף, מייצרת היטק (Heatec) תנורים ומערכי שינוע נוזלים עבור תעשיות פטרוכימיות ותעשיות אחרות.
רודטק (Roadtec) מייצרת מיכון לתשתיות כבישים, מכונות להנחת אספלט, מקרצפות כבישים, מכונות ערבוב, מיחזור ושינוע אספלט ומכונות לייצוב והשבחת קרקע.
מארטק (Martec) הקנדית מתמחה בייצור מיכון יעודי למיחזור אספלט חם באתר העבודה - Hot In-place Recycling (HIR).
רכבת המיחזור, AR2000 Super Recycler מתניידת בכוחות עצמה, מופעלת באמצעות דיזל והינה הדור השלישי והיחיד בעולם של מערכי מיחזור חם באתר העבודה.